Mange butikker har stor succes med Click & Collect

I mange år har det været svært for de fysiske butikker at konkurrere med e-handlen. De fleste danskere foretrækker at klare sine køb på nettet, hvilket er vanskeligt for butikkerne. I de seneste år har flere butikker dog gjort sit indtog på nettet.

I stedet for blot at åbne en webshop, forsøger mange butikker at drage fordel af deres fysiske lokationer. Det betyder, at de tilbyder deres kunder, at de kan købe med Click & Collect. Det betyder, at købet gennemføres online, hvorefter ordren kan hentes i en butik.

Click & Collect er et hit blandt mange

Det er ikke blot blandt butikkerne, at Click & Collect er blevet et hit. Det er naturligvis også tilfældet hos kunderne, som med stor glæde benytter sig af det. Netop dette har været medvirkende til, at flere butikker har besluttet at tage konceptet til sig.

Selvom det er blevet meget populært, er det dog endnu ikke alle butikker, der tilbyder det. Det skyldes dog primært, at det rent teknisk har svært ved at få det til at hænge sammen. Når man tilbyder Click & Collect, kræver det nemlig, at lagerstyring mellem butik og webshop spiller sammen.

Mange vil ikke vente på leveringen

Der er mange, der bruger Click & Collect, fordi de ikke vil vente på en levering. Har man købt en ny computer, vil man måske gerne have den med det samme. Det kan være, at den skal bruges med det samme, eller at man blot er utålmodig.

I begge tilfælde er det dog en fordel, at man kan købe den nettet, hvorefter man blot henter den i en butik eller på et lager. Det betyder, at man kan finde frem til den ønskede computer i ro og mag, men ikke er nødt til at vente flere dage på leveringen.

God måde at konkurrere med webshops

De butikker, der tilbyder deres kunder Click & Collect, har gjort det for at konkurrere med de mange webshops. Hvis man som butik er tvunget til at have højere priser, er man nødt til at tage konkurrencen op mod de mange webshops på anden vis.

Dette har mange af dem valgt at gøre, ved at tilbyde deres kunder, at de selv kan hente deres ordre. Leder du efter steder, hvor de tilbyder dette, kan du kigge på hjemmesiden her. På denne side finder du nemlig mere end 150.000 varer fra flere forskellige danske webshops.